Як працуем у лютым 2020 года ў Беларусі

календарь в Беларуси

Паводле апошніх заканадаўчых пастановаў Прэзідэнта РБ у новым 2020 годзе ўстаноўлены графік працы рабочых, святочных і выхадных дзён. Адносна апошняга месяца зіма варта ведаць, што працоўныя дні ў лютым у Беларусі не прадугледжваюць наяўнасць святочных і пераносаў. Таму рэспубліка павінна загадзя падрыхтавацца да таго, што … Подробнее…

Как работаем в феврале 2020 года в Беларуси

выходные в 2020 году

Согласно последним законодательным постановлениям президента РБ в наступившем 2020 году установлен график работы рабочих, праздничных и выходных дней. Относительно последнего месяца зима следует знать, что рабочие дни в феврале в Беларуси не предусматривают наличие праздничных и переносов. Поэтому республика должно заблаговременно приготовиться к тому, что … Подробнее…

Падатак на Аліэкспрэс 2020 года ў Беларусі

падатак на Аліэкспрэс 2020 у Беларусі

Любая пасылка з-за мяжы праходзіць мытны кантроль, які прадугледжвае праверку тавару на наяўнасць пакета дазваленчых дакументаў і адпаведнасць яго заканадаўчым нормам і патрабаванням. Датычна кітайскіх пасылак кіраўніцтвам краіны даўно ўсталяваны падатак на Аліэкспрэс 2020 у Беларусі. Каб пазбегнуць выключэння іншых марнаванняў юрысты рэкамендуюць азнаёміцца з … Подробнее…

Налог на Алиэкспресс 2020 года в Беларуси

налог на Алиэкспресс 2020 в Беларуси

Любая посылка из-за границы проходит таможенный контроль, подразумевающий проверку товара на наличие пакета разрешительных документов и соответствие его законодательным нормам и требованиям. Касательно китайских посылок руководством страны давно установлен налог на Алиэкспресс 2020 в Беларуси. Во избежание исключения других трат юристы рекомендуют ознакомиться с нюансами … Подробнее…

Падатак на самазанятасць ў Беларусі 2020 года

Падатак на самазанятасць у Беларусі

Падатак на самазанятасць у Беларусі 2020 рэгламентуецца нормамі прыкладання 24 да Падатковага кодэкса Рэспублікі і ўказа № 337 «Аб рэгуляванні дзейнасці фізічных асоб» ад 19.09.2017 года. Рэспубліканскае заканадаўства дапускае, што ўстаноўленыя стаўкі збору з самазанятасці асоб могуць быць зменшаны па рашэнні мясцовых саветаў. Максімальны памер … Подробнее…

Налог на самозанятость в Беларуси 2020 года

Налог на самозанятость в Беларуси 2020

Налог на самозанятость в Беларуси 2020 регламентируется нормами приложения 24 к Налоговому кодексу Республики и указа № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» от 19.09.2017 года. Республиканское законодательство допускает, что установленные ставки сбора с самозанятых лиц могут быть уменьшены по решению местных советов. Максимальный размер … Подробнее…

Стаўка падатку на прыбытак 2020 у Беларусі

налоги

Падатак на прыбытак адносіцца да прамога і з’яўляецца асноўнай даходнай часткай рэспубліканскай казны Беларусі. Падаткаплацельшчыкамі могуць выступаць юр — і фізічныя асобы. Аплачваючы падатак на прыбытак 2020 у Беларусі асоба павінна адпавядаць заканадаўчым патрабаванням. Патрабаванні, што прад’яўляюцца да асоб пры выплаце падатку на прыбытак Для … Подробнее…

Ставка налога на прибыль 2020 в Беларуси

налоги

Налог на прибыль относится к прямому и является основной доходной частью республиканской казны Беларуси. Налогоплательщиками могут выступать юр- и физлица. Оплачивая налог на прибыль 2020 в Беларуси лицо должно соответствовать законодательным требованиям. Требования, предъявляемые к лицам при уплате налога на прибыль Для оплаты прямого налога … Подробнее…