Дні здароўя 2020 года ў Беларусі

Дні здароўя 2020 у Беларусі

Здароўе беларусаў-галоўная задача 2020 года. Кампанія, якая праводзіцца ў Рэспубліцы, прыцягвае ўвагу кожнага жыхара. У Дні здароўя 2020 у Беларусі з праблемамі аховы здароўя і грамадзян азнаёміцца кожны. Праводзяцца мерапрыемствы дапамогуць распрацаваць сумесныя дзеянні для забеспячэння дабрабыту насельніцтва. Дні здароўя на 2020 год у РБ-каляндар … Подробнее…

Дни здоровья 2020 года в Беларуси

дни здоровья 2020 в Беларуси

Здоровье белорусов – главная задача 2020 года. Кампания, проводимая в Республике, привлекает внимание каждого жителя. В дни здоровья 2020 в Беларуси с проблемами здравоохранения и граждан ознакомится каждый. Проводимые мероприятия помогут разработать совместные действия для обеспечения благополучия населения. Дни здоровья на 2020 год в РБ … Подробнее…

Калі вясновыя канікулы ў школе 2020 у Беларусі?

канікулы ў школе

Канікулы-перыяд адпачынку паміж асноўным навучальным працэсам. Могуць быць кароткачасовымі і працяглымі, тэрміны правядзення залежаць ад прынятага Мінадукацыяй рашэння. Адказ на пытанне, калі вясновыя канікулы ў школе 2020 у Беларусі вядомы дзякуючы прынятаму вучэбнаму плану. Сёлета яны будуць самымі маленькімі і па працягласці складуць 6 дзён. … Подробнее…

Когда весенние каникулы в школе 2020 в Беларуси?

каникулы в школе 2020 в Беларуси

Каникулы – период отдыха между основным учебным процессом. Могут быть кратковременными и длительными, сроки проведения зависят от принятого Минобразованием решения. Ответ на вопрос, когда весенние каникулы в школе 2020 в Беларуси известен благодаря принятому учебному плану. В этом году они будут самыми маленькими и по … Подробнее…

Якога чысла сустрэча выпускнікоў у 2020 годзе ў Беларусі?

вечар сустрэч выпускнікоў у 2020 годзе

Для многіх сустрэч выпускнікоў становяцца асаблівымі падзеямі. Яны дазваляюць зноў сустрэцца з тымі людзьмі, хто калісьці выклікаў яркія эмоцыі. Тое ж датычыцца і настаўнікаў, якія не толькі давалі веды, але таксама станавіліся вельмі блізкімі людзьмі. Далей раскажам, якога чысла вечар сустрэч выпускнікоў у 2020 годзе. … Подробнее…

Какого числа встреча выпускников в 2020 году в Беларуси

вечер встреч выпускников в 2020 году

Для многих встречи выпускников становятся особенными событиями. Они позволяют снова встретиться с теми людьми, кто когда-то вызывал яркие эмоции. То же касается и учителей, которые не только давали знания, но тоже становились очень близкими людьми. Далее расскажем, какого числа вечер встреч выпускников в 2020 году. … Подробнее…

Якога чысла Радаўніца ў 2020 годзе ў Беларусі?

Радаўніца ў 2020 годзе ў Беларусі

Графік святочных дзён разам з пераносамі кожны год распрацоўваецца Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь. Пасля гэтага праект накіроўваюць Савету Міністраў, каб было прынята канчатковае рашэнне. Яшчэ ў снежні 2019 года быў распрацаваны чарговы графік на бягучы год. Далей раскажам, якога чысла Радаўніца ў … Подробнее…

Какого числа радуница в 2020 году в Беларуси?

Радуница в 2020 году в Беларуси

График праздничных дней вместе с переносами каждый год разрабатывается Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь. После этого проект направляют Совету Министров, чтобы было принято окончательное решение. Ещё в декабре 2019 года был разработан очередной график на текущий год. Дальше расскажем, какого числа Радуница в … Подробнее…

Якога чысла Дзень выратавальніка ў 2020 годзе ў Беларусі?

дзень выратавальніка ў 2020 годзе

Прафесійнае свята ў ратавальнікаў у Беларусі прызначаны на 19 студзеня. Паляпшэнне прафесійных якасцяў, дынамічнае развіццё — вось на чым быў зроблены галоўны акцэнт на працягу ўсяго часу, пакуль існавала гэтая служба. Дзякуючы гэтаму больш чым у два разы памяншаецца колькасць смерцяў пасля няшчаснага выпадку. Наступныя … Подробнее…

Какого числа день спасателя в 2020 году в Беларуси?

день спасателя в 2020 году

Профессиональный праздник у спасателей в Беларуси намечен на 19 января. Улучшение профессиональных качеств, динамичное развитие – вот на чём был сделан главный акцент на протяжении всего времени, пока существовала эта служба. Благодаря этому более чем в два раза уменьшается количество смертей после несчастного случая. Следующие … Подробнее…