Прожиточный минимум в Беларуси на декабрь 2021 года

В середине мая текущего года Министерство труда РБ сообщило, что в стране произошли некоторые изменения в методике определения ПМ и МЗП. Профильный департамент подробно объяснил, какие будут трансформации в подсчетах, и в чем состоят нововведения. На этом основании уже запланировано, как будет изменяться, и каким … Подробнее…

ВВП Беларуси на 2021 год

Валовой внутренний продукт или ВВП – это норматив, отображающий стоимость всех товаров и услуг, которые нужны для конечного потребления и произведены в определённом городе или стране за конкретный период. Период, за который рассчитывается ВВП равен одному календарному году. Показатель ВВП применяется для оценки глобальной и … Подробнее…

ВУП Беларусі на 2021 год

Валавы ўнутраны прадукт або ВУП – гэта нарматыў, які адлюстроўвае кошт усіх тавараў і паслуг, якія патрэбныя для канчатковага спажывання і выраблены ў пэўным горадзе або краіне за пэўны перыяд. Перыяд, за які разлічваецца ВУП роўны аднаму Каляндарнаму годзе. Паказчык ВУП ўжываецца для ацэнкі глабальнай … Подробнее…

Дэкрэтныя ў Беларусі на 2021 год

Калі жанчына сыходзіць у дэкрэт у яе ўзнікае вельмі шмат пытанняў. Напрыклад, калі і ў якім аб’ёме будуць адбывацца выплаты, ці будуць штомесячныя выплаты і на які перыяд. Спачатку разгледзім, што ж такое дэкрэтны дапаможнік? Дэкрэтныя-гэта сацыяльная дапамога, якая выплачваецца грашыма маці пры нараджэнні дзіцяці. … Подробнее…

Узровень інфляцыі ў Беларусі за 2021 год

Па выніках 2020 года гадавы прырост спажывецкіх цэн не ўтрымаўся ў дыяпазоне, прадказаным чыноўнікамі (5%). Ён дайшоў да адзнакі 7,4%. Гэты год таксама не надта парадаваў новымі статыстычнымі выкладкамі. Паводле інфармацыі Белстата ў лютым інфляцыя ў Беларусі 2021 рэкордна вырасла да 1,9 адсотка. Аналагічны прэцэдэнт … Подробнее…

Уровень инфляции в Беларуси за 2021 год

По итогам 2020 года годовой прирост потребительских цен не удержался в диапазоне, предсказанном чиновниками (5%). Он дошел до отметки 7,4%. Нынешний год также не слишком порадовал новыми статистическими выкладками. По информации Белстата в феврале инфляция в Беларуси 2021 рекордно выросла до 1,9 процента.  Аналогичный прецедент … Подробнее…

Бяспошлінны ўвоз / вываз тавараў у Беларусь 2021

На экспарт і ўвоз тавараў у Беларусь у 2021 ва ўсе прымежныя дзяржавы, выключаючы Расею, будуць накладзеныя абмежаванні. Новаўвядзенні закрануць і тавары, якія набываюцца і ўвозяцца грамадзянамі ўвозяць з-за мяжы для асабістых патрэб. Прычыны ўвядзення новых правілаў Пачынаючы з 2020 года, калі ў РБ пачаліся … Подробнее…

Беспошлинный ввоз/вывоз товаров в Беларусь 2021 года

На экспорт и ввоз товаров в Беларусь в 2021 во все приграничные государства, исключая Россию, будут наложены ограничения. Нововведения коснутся и товаров, приобретаемых и ввозимых гражданами ввозят из-за границы для личных нужд. Причины введения новых правил Начиная с 2020 года, когда в РБ начались массовые … Подробнее…

Материнский капитал в Беларуси в 2021 году

Республика Беларусь для поддержки многодетных семей, молодых родителей разработала протокол расчета материнского капитала. Это существенно улучшает благосостояние семей, повышает рождаемость. Процедура выплат и расчета закреплена в соответственно указе, также есть перечень лиц, которые могут получить данные средства и как могут ими распорядиться. Стоит разобраться подробнее, … Подробнее…

Мацярынскі капітал у Беларусі ў 2021 годзе

Рэспубліка Беларусь для падтрымкі шматдзетных сем’яў, маладых бацькоў распрацавала пратакол разліку мацярынскага капіталу. Гэта істотна паляпшае дабрабыт сем’яў, павышае нараджальнасць. Працэдура выплат і разліку замацаваная ў адпаведна ўказе, таксама ёсць пералік асобаў, якія могуць атрымаць дадзеныя сродкі і як імі распарадзіцца. Варта разабрацца падрабязней, што … Подробнее…