Падаткі для самазанятасці ў Беларусі ў 2021 годзе

У апошні час у Беларусі ўсё больш з’яўляецца самазанятасці людзей, якія працуюць самі на сябе, і фрылансераў. Самазанятасць становіцца папулярнай па некалькіх прычынах: чалавек можа самастойна выбіраць час працы, ён ні ад каго не залежыць, можа сам рэгуляваць аб’ёмы працы. Афіцыйна зарэгістраваны самазаняты чалавек выплачвае … Подробнее…

Налоги для самозанятых в Беларуси в 2021 году

налог для самозанятых

В последнее время в Белоруссии все больше появляется самозанятых людей, работающие сами на себя, и фрилансеров. Самозанятость становится популярной по нескольким причинам: человек может самостоятельно выбирать время работы, он ни от кого не зависит, может сам регулировать объемы работы. Официально зарегистрированный самозанятый человек выплачивает налоги, … Подробнее…

Транспартны падатак у 2021 годзе ў Беларусі

транспартны падатак 2021 у Беларусі

У Беларусі, каб транспартны сродак быў дапушчаны да дарожнага руху, трэба абавязкова выплаціць пошліну-транспартны падатак. Асноўнай прычынай уводу такога віду падатку лічыцца жаданне ўрада адрамантаваць дарогі, усе сродкі з выплаты такіх падаткаў будуць ісці на рамонт старых, будаўніцтва новых дарог. Без выплаты транспартнага (дарожнага) падатку … Подробнее…

Транспортный налог в 2021 году в Беларуси

транспортный налог 2021 в Беларуси

В Беларуси, чтобы транспортное средство было допущено до дорожного движения, нужно обязательно уплатить пошлину – транспортный налог. Основной причиной ввода такого вида налога считается желание правительства отремонтировать дороги, все средства из уплаты таких налогов будут идти на ремонт старых, строительство новых дорог. Без уплаты транспортного … Подробнее…

Бяспошлінны ўвоз / вываз тавараў у Беларусь 2020 года

ўвоз тавараў у Беларусь

У новым годзе змены дзеючага заканадаўства закранулі ўвоз тавараў у Беларусь 2020. Рашэнне было прынята Саветам Еўразійскай камісіі. У адпаведнасці і яе рашэннем змены закрануць вывазу і ўвозу тавараў фізічнымі асобамі. Што менавіта зменена ў правілах прапануем разгледзець прама цяпер. Бяспошлінны ўвоз тавараў у РБ … Подробнее…

Беспошлинный ввоз/вывоз товаров в Беларусь 2020 года

ввоз товаров в Беларусь 2020

В наступившем году изменения действующего законодательства затронули ввоз товаров в Беларусь 2020. Решение было принято Советом Евразийской комиссии. В соответствии и ее решением изменения коснутся вывоза и ввоза товаров физлицами. Что именно изменено в правилах предлагаем рассмотреть прямо сейчас. Беспошлинный ввоз товаров в РБ 2020 … Подробнее…

Стаўкі адзінага падатку ў 2020 годзе ў Беларусі

адзіны падатак у Беларусі

Пачаткоўцам прадпрымальнікам лепш загадзя даведацца аб падатках на бягучы год і спосабах разліку. Гэта дапамагае падрыхтавацца да вырашэння розных пытанняў і праблем. Адзіны падатак – спецыяльны выгляд збораў, звязаны з пэўнымі відамі дзейнасці. Таму ён заслугоўвае асобнага разгляду. Як і пытанне аб тым, якім будзе … Подробнее…

Ставки единого налога в 2020 году в Беларуси

единый налог в Беларуси 2020 года.

Начинающим предпринимателям лучше заранее узнать о налогах на текущий год и способах расчёта. Это помогает подготовиться к решению различных вопросов и проблем. Единый налог – специальный вид сборов, связанный с определёнными видами деятельности. Поэтому он заслуживает отдельного рассмотрения. Как и вопрос о том, каким будет … Подробнее…

Кошт металалому у Беларусі ад насельніцтва 2020

цэны на металалом у Беларусі

Пастановай Саўміна Беларусі ўнесены заканадаўчыя змены адносна нарыхтоўкі металалому ў 2020 годзе. У адпаведнасці з дакументамі працэс будзе ажыццяўляцца пад поўным кантролем «Белдругмет», а таксама іншымі кампаніямі, якія маюць на ўказаны від дзейнасці ліцэнзію. Дзяржаўны заказ першага прадпрыемства складае 1,3 млн. тон чермета і 21191 … Подробнее…

Транспартны падатак 2020 у Беларусі

транспартны падатак 2020 у Беларусі

Апошнім часам Мінтранспартам Беларусі разглядалася пытанне падаткаабкладання ў сферы транспартнай інфраструктуры. Існуючая сёння праблема дала пра сябе ведаць ігнараваннем з боку аўтаўладальнікаў праходжання тэхагляду. Справа ў тым, што выплачваць транспартны падатак 2020 у Беларусі да моманту ўвядзення заканадаўчых змяненняў абавязаныя былі асобы, якія праходзяць тэхагляд. … Подробнее…