ВВП Беларуси на 2021 год

Валовой внутренний продукт или ВВП – это норматив, отображающий стоимость всех товаров и услуг, которые нужны для конечного потребления и произведены в определённом городе или стране за конкретный период. Период, за который рассчитывается ВВП равен одному календарному году. Показатель ВВП применяется для оценки глобальной и … Подробнее…

ВУП Беларусі на 2021 год

Валавы ўнутраны прадукт або ВУП – гэта нарматыў, які адлюстроўвае кошт усіх тавараў і паслуг, якія патрэбныя для канчатковага спажывання і выраблены ў пэўным горадзе або краіне за пэўны перыяд. Перыяд, за які разлічваецца ВУП роўны аднаму Каляндарнаму годзе. Паказчык ВУП ўжываецца для ацэнкі глабальнай … Подробнее…

Дэкрэтныя ў Беларусі на 2021 год

Калі жанчына сыходзіць у дэкрэт у яе ўзнікае вельмі шмат пытанняў. Напрыклад, калі і ў якім аб’ёме будуць адбывацца выплаты, ці будуць штомесячныя выплаты і на які перыяд. Спачатку разгледзім, што ж такое дэкрэтны дапаможнік? Дэкрэтныя-гэта сацыяльная дапамога, якая выплачваецца грашыма маці пры нараджэнні дзіцяці. … Подробнее…

Декретные в Беларуси на 2021 год

Когда женщина уходит в декрет у неё возникает очень много вопросов. Например, когда и в каком объеме будут происходить выплаты, будут ли ежемесячные выплаты и на какой период. Сначала рассмотрим, что же такое декретное пособие? Декретные – это социальная помощь, которая выплачивается деньгами матери при … Подробнее…

Узровень інфляцыі ў Беларусі за 2021 год

Па выніках 2020 года гадавы прырост спажывецкіх цэн не ўтрымаўся ў дыяпазоне, прадказаным чыноўнікамі (5%). Ён дайшоў да адзнакі 7,4%. Гэты год таксама не надта парадаваў новымі статыстычнымі выкладкамі. Паводле інфармацыі Белстата ў лютым інфляцыя ў Беларусі 2021 рэкордна вырасла да 1,9 адсотка. Аналагічны прэцэдэнт … Подробнее…

Уровень инфляции в Беларуси за 2021 год

По итогам 2020 года годовой прирост потребительских цен не удержался в диапазоне, предсказанном чиновниками (5%). Он дошел до отметки 7,4%. Нынешний год также не слишком порадовал новыми статистическими выкладками. По информации Белстата в феврале инфляция в Беларуси 2021 рекордно выросла до 1,9 процента.  Аналогичный прецедент … Подробнее…

Каляндар прышчэпак для дзяцей у Беларусі на 2021 год

Нацыянальны Цэнтр прававой інфармацыі РБ 3 гады таму зарэгістраваў каляндар прышчэпак для дзяцей у Беларусі на 2021 год. На гэтым жа партале размешчаны Нацкалендарь прафпрывівак і пералік аналагічных мерапрыемстваў, які абумоўлены эпідэміялагічнай становішчам (наяўнымі паказаннямі, пэўнымі Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі. Да гэтага ў РБ меліся … Подробнее…

Календарь прививок для детей в Беларуси на 2021 год

Национальный центр правовой информации РБ 3 года назад зарегистрировал Календарь прививок для детей в Беларуси на 2021 год. На этом же портале размещены Нацкалендарь профпрививок и перечень аналогичных мероприятий, который обусловлен эпидемиологической обстановкой (имеющимися показаниями, определенными Минздравом республики. До этого в РБ имелись другие постановления, … Подробнее…

Месяцовы каляндар стрыжак на май 2021 у Беларусі

Месяцовы каляндар стрыжак на травень 2021 у Беларусі-вынік сумесных намаганняў астраномаў і астролагаў, назіранняў з касмічных станцый і з паверхні Зямлі за зямным сатэлітам, адным з самых буйных спадарожнікаў планет у Сонечнай сістэме. Складанне календароў-незаменнае кіраўніцтва для здзяйснення самых варыябельных працэсаў-ад пасадкі раслін да сыходу … Подробнее…

Лунный календарь стрижек на май 2021 в Беларуси

Лунный календарь стрижек на май 2021 в Беларуси – результат совместных усилий астрономов и астрологов, наблюдений с космических станций и с поверхности Земли за земным сателлитом, одним из самых крупных спутников планет в Солнечной системе. Составление календарей – незаменимое руководство для совершения самых вариабельных процессов … Подробнее…