Падаткі для самазанятасці ў Беларусі ў 2021 годзе

У апошні час у Беларусі ўсё больш з’яўляецца самазанятасці людзей, якія працуюць самі на сябе, і фрылансераў. Самазанятасць становіцца папулярнай па некалькіх прычынах: чалавек можа самастойна выбіраць час працы, ён ні ад каго не залежыць, можа сам рэгуляваць аб’ёмы працы. Афіцыйна зарэгістраваны самазаняты чалавек выплачвае … Подробнее…

Налоги для самозанятых в Беларуси в 2021 году

налог для самозанятых

В последнее время в Белоруссии все больше появляется самозанятых людей, работающие сами на себя, и фрилансеров. Самозанятость становится популярной по нескольким причинам: человек может самостоятельно выбирать время работы, он ни от кого не зависит, может сам регулировать объемы работы. Официально зарегистрированный самозанятый человек выплачивает налоги, … Подробнее…

Павышэнне пенсіі па страце карміцеля ў Беларусі ў 2021 годзе

Пенсія па страце карміцеля

Згодна з заканадаўчым актам Рэспублікі Беларусь ад 1992 года аб пенсійным пакрыцці, усе падставы для атрымання ўтрымання пры страце дарослага карміцеля маюць члены яго сям’і, якія адносяцца да непрацаздольных і былі на яго забеспячэнні ― ўтрыманні. Таму адзін з пакінутых у жывых мужа і жонкі, … Подробнее…

Повышение пенсии по потере кормильца в Беларуси в 2021 году

Пенсия по потере кормильца

Согласно законодательному акту Республики Беларусь от 1992 года о пенсионном покрытии, все основания для получения содержания при потере взрослого кормильца имеют члены его семьи, которые относятся к нетрудоспособным и были на его довольствии ― иждивении. Поэтому один из оставшихся в живых супругов, при достижении пенсионного … Подробнее…

Каляндар садавода для Беларусі на Кастрычнік 2020 года

Месяц і сонца дзве самыя загадкавыя і непрадказальныя планеты. Заўважана, што іх знаходжанне ў задыякальны сузор’ях і фазы адбіваюцца на дзейнасці жывога арганізма і раслін. Таму каляндар садоўніка для Беларусі на Кастрычнік 2020 з яго рэкамендацыямі так цікавы для насельніцтва. Прадстаўленыя ў ім назіранні заснаваныя … Подробнее…

Календарь садовода для Беларуси на октябрь 2020 года

календарь садовода

Луна и Солнце две самые загадочные и непредсказуемые планеты. Замечено, что их нахождение в зодиакальных созвездиях и фазы отражаются на деятельности живого организма и растений. Поэтому календарь садовода для Беларуси на октябрь 2020 с его рекомендациями так интересен для населения. Представленные в нем наблюдения основаны … Подробнее…

Сярэдні заробак за кастрычнік 2020 года ў Беларусі

Расійская Федэрацыя-сусед для Рэспублікі Беларусь па месцы размяшчэння. Але краіны адрозніваюцца адзін ад аднаго не толькі па звычаях і ладу жыцця, але і па ўзроўні з пункту гледжання фінансаў. Заробкі часта пакідаюць жадаць лепшага, але многія грамадзяне да гэтага часу зацікаўлены ў афармленні дакументаў для … Подробнее…

Средняя зарплата за октябрь 2020 года в Беларуси

средняя зарплата за октябрь

Российская Федерация – сосед для Республики Беларусь по месту расположения. Но страны отличаются друг от друга не только по обычаям и образу жизни, но и по уровню с точки зрения финансов. Зарплаты часто оставляют желать лучшего, но многие граждане до сих пор заинтересованы в оформлении … Подробнее…

Месяцовы каляндар на Кастрычнік 2020 года ў Беларусі

Любая змена становішча планеты адбіваецца на самаадчуванні чалавека. Акрамя гэтага месяц спрыяе ці наадварот здзяйсненні спраў, прагназуе поспех, няўдачу, адлюстроўваецца на ўсіх баках жыцця чалавека. Па гэтых прычынах месяцовы каляндар на Кастрычнік 2020 года ў Беларусі папулярны ў інтэрнэт-рэсурсах, запатрабаваны ў прадпрыемствах рознічнага гандлю. Больш … Подробнее…

Лунный календарь на октябрь 2020 года в Беларуси

лунный календарь на октябрь

Любое изменение положения планеты сказывается на самочувствии человека. Кроме этого Луна благоприятствует или наоборот свершению дел, прогнозирует удачу, неудачу, отражается на всех сторонах жизни человека. По этим причинам лунный календарь на октябрь 2020 года в Беларуси популярен в интернет-ресурсах, востребован в предприятиях розничной торговли. Подробнее … Подробнее…