Ставки единого налога в 2021 году в Беларуси

единый налог в Беларуси

Единый общегосударственный налог для белорусов является самой простой и распространенной государственной повинностью, которая распространена в республике. Подать касается индивидуальных предпринимателей страны и физических индивидуумов, функциональность которых не входит в рамки предпринимательской, хотя облагается обязательным сбором, согласно законодательству. Поэтому многих плательщиков волнует вопрос, каким будет единый … Подробнее…

Павышэнне пенсіі ў Беларусі ў 2021 годзе

памер пенсіі ў Беларусі

У Рэспубліцы Беларусь летам 2020 года пражывала крыху больш за 2,5 млн пенсіянераў, сярэдняе ж пенсійнае забеспячэнне складала 405 рублёў. Прыведзены памер перавышаў у 2,5 разы бюджэт пражытачнага мінімуму для людзей пенсійнага ўзросту. Аднак дзяржава клапаціцца аб пажылых суайчынніках і ўжо які год запар мае … Подробнее…

Стаўкі адзінага падатку ў 2021 годзе ў Беларусі

сярэдняя пенсія ў Беларусі

Адзіны агульнадзяржаўны падатак для беларусаў з’яўляецца самай простай і распаўсюджанай дзяржаўнай павіннасцю, якая распаўсюджаная ў Рэспубліцы. Падаць тычыцца індывідуальных прадпрымальнікаў краіны і фізічных індывідаў, функцыянальнасць якіх не ўваходзіць у рамкі прадпрымальніцкай, хоць абкладаецца абавязковым зборам, згодна з заканадаўствам. Таму многіх плацельшчыкаў хвалюе пытанне, якім будзе … Подробнее…

Повышение пенсии в Беларуси в 2021 году

размер пенсии в Беларуси в 2021 году

В республике Беларусь летом 2020 года проживало немногим более 2,5 млн пенсионеров, среднее же пенсионное обеспечение составляло 405 рублей. Приведенный размер превышал в 2,5 раза бюджет прожиточного минимума для людей пенсионного возраста. Однако государство заботиться о пожилых соотечественниках и уже который год подряд намерено увеличить … Подробнее…

Сярэдняя пенсія ў Беларусі ў 2021 годзе

сярэдняя пенсія ў Беларусі

Нягледзячы на апошнія негатыўныя падзеі ў Беларусі, па ранейшаму выплачваюцца дапамогі і пенсіі, краіна працягвае функцыянаваць. Пенсіі з’яўляюцца неад’емнай рэгулярнай дзяржаўнай датацыяй, па дасягненні грамадзянінам адпаведнага ўзросту або стажу. Таксама ўмовамі для прысваення выплат могуць быць інваліднасць і часовая страта непрацаздольнасці, страта карміцеля і т. … Подробнее…

Средняя пенсия в Беларуси в 2021 году

средняя пенсия в Беларуси

Несмотря на последние негативные события в Беларуси, по прежнему выплачиваются пособия и пенсии, страна продолжает функционировать. Пенсии являются неотъемлемой регулярной государственной дотацией, по достижении гражданином соответствующего возраста или стажа. Также условиями для присвоения выплат могут быть инвалидность и временная потеря нетрудоспособности, потеря кормильца и т.д. … Подробнее…

Павышэнне ваеннай пенсіі ў Беларусі ў 2021 годзе

Ваенная пенсія ў Беларусі

Пенсійныя выплаты беларусаў, як і ў суседніх краінах дзеляцца на працоўныя і ўзроставыя. Ваенная пенсія ў Беларусі ў 2021 годзе адносіцца да разраду працоўнай, разлічваецца ў залежнасці ад асаблівасцяў працы. Нядаўна ў навінавых крыніцах з’явіліся намёкі пра змены ў парадку налічэння грашовага забеспячэння, якія ўжо … Подробнее…

Повышение военной пенсии в Беларуси в 2021 году

Военная пенсия в Беларуси

Пенсионные выплаты белорусов, как и в соседствующих странах делятся на трудовые и возрастные. Военная пенсия в Беларуси в 2021 году относится к разряду трудовой, рассчитывается в зависимости от особенностей работы. Недавно в новостных источниках появились намеки об изменениях в порядке начисления денежного довольствия, которые уже … Подробнее…

Падаткі падатак на Аліэкспрэс 2021 у Беларусі

Алиэкспресс-найбольшая інтэрнэт-платформа, дзе можна знайсці любы тавар: ад прадуктаў харчавання, адзення да транспартных сродкаў. запчасткі. Многія задумваюцца, ці варта купляць тавары на гэтым сайце, бо некаторыя людзі не давяраюць якасці прадукцыі з Кітая (інтэрнэт-крама – кітайская кампанія). Спецыялісты сцвярджаюць: можна, нават трэба, паколькі ў любой … Подробнее…

Налоги налог на Алиэкспресс 2021 в Беларуси

Алиэкспресс

Алиэкспресс – наибольшая интернет-платформа, где можно найти любой товар: от продуктов питания, одежды до транспортных средств. запчастей. Многие задумываются, стоит ли покупать товары на этом сайте, ведь некоторые люди не доверяют качестве продукции из Китая (интернет-магазин – китайская компания). Специалисты утверждают: можно, даже нужно, поскольку … Подробнее…